Technický dozor investora

 

Nabízím kontrolní, konzultační, poradenskou i projektovou inženýrskou činnost v oblasti pozemního a silničního stavitelství.

 

Obory nabízené činnosti jsou:

 

I. PROJEKTOVÁ ČINNOST

- Vypracování projektové dokumentace oprav, rekonstrukcí a regenerací bytových a rodinných domů.

 

II. INŽENÝRSKÁ KONTROLNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST


- Technická kontrolní činnost (komplexní výkon činností technického dozoru a tech. dozoru investora).

- Technické kontroly jakosti provádění stavebních prací.

- Zpracování a aktualizace plánů kontrol a zkoušek a technologických předpisů pro stavební procesy.

- Poradenská činnost při posuzování správnosti a úplnosti projektu, položkových rozpočtů a kvality provedení stavby.

 

III. EXPERTIZNÍ (ODBORNÁ POSUZOVACÍ) ČINNOST


- Posuzování konstrukčních vad a poruch staveb.

- Posuzování energetické náročnosti budov.

- Diagnostika a posouzení vad a poruch z hlediska stavební fyziky.

- Stavebně technické průzkumy.

 

Zdarma poskytnu vstupní konzultační činnost a vypracuji konkrétní nabídku. Neváhejte mě kontaktovat.

 

Kontakt

Ing. Pavel Landa
Štefáčkova 7, 628 00 Brno
+420602211413